Ingyenes kiszállítás: Magyarország 40.000 Ft-tól
Kiszállítás 1-2 munkanapon belül
Több, mint 500 termék

Vásárlási feltételek

Kedves Érdeklődő! Amennyiben böngészés, vagy vásárlás szándékával keresi fel webáruházunkat, kérjük, olvassa el a webáruház használatára és szolgáltatására vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket, és kizárólag abban az esetben lépjen tovább, illetve vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben szabályzataink valamennyi pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Ellenkező esetben kérjük, hagyja el az oldalt! Tájékoztatjuk, hogy mivel az általunk forgalmazott termékeket csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek használhatják, webáruházunkban végfelhasználók részére nem végzünk termékértékesítést!
Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül rögzítésre, utóbb nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven jön létre, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház üzemeltetőjének adatai:
Cégnév: Studex Hungary Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 23.
Adószám: 12395293-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-673688
Elérhetőség: studex@studex.hu
Telefon: +36 1 3121397

Regisztráció

A webáruházba kizárólag felhasználói regisztrációt követően lehet belépni. A webáruházba történő regisztrációhoz a Regisztráció oldalon ki kell tölteni az űrlapot. A regisztráció iránti kérelmét feldolgozzuk, és 1 munkanapon belül küldünk Önnek egy e-mailt, mely tartalmazza az Ön által megadott adatokat, valamint belépéshez szükséges jelszót. Ezt követően e-mail címével és jelszavával be tud lépni az oldalra. Amennyiben nem jelentkezik be a webáruházba, csak a termékek képeit tudja megtekinteni, az termékek ára nem látható, és megrendelést sem tud leadni.

Megrendelés

A termékek megrendeléséhez e-mail címe és jelszava segítségével lépjen be a webshopba, ezt követően válogathat a termékek között. Az adott terméket a kettős szürke nyílra kattintva választhatja ki, majd a kosár ikonnal ellátott „Kosárba” feliratú gombra kattintva helyezheti a kosárba. A kosárba helyezett termék darabszámát módosíthatja, illetve lehetősége van a termék eltávolítására az x ikonnal ellátott piros gombra kattintva. Miután valamennyi megvásárolni kívánt terméket belehelyezett a kosárba, kattintson a „Megrendelés” feliratú gombra. Ezt követően tudja kiválasztani az Önnek megfelelő szállítási-, és fizetési módot. A „Tovább” feliratú gombra kattintva megtekintheti a vásárlás végösszegét, illetve ki tudja tölteni a számlázáshoz és a szállításhoz elengedhetetlen adatlapot. A „Tovább” feliratú gombra kattintva ellenőrizheti a megrendelni kívánt termékeket, és az Ön által megadott adatokat. Amennyiben mindent rendben talált, a „Rendelés” feliratú gombra kattintva véglegesítheti és küldheti el megrendelését részünkre. A megrendelés elküldését megelőzően minden fázisban lehetőség van visszalépni a megelőző fázisba, így a bevitt adatok módosíthatók és javíthatók.
A beérkezett érvényes megrendelésről 24 órán belül visszaigazoló e-mailt küldünk, mely tartalmazza az Ön által megrendelt termékek nevét, mennyiségét, a megrendelés azonosítószámát, a vételárat, továbbá az Ön által választott szállítási- és fizetési módot. A visszaigazoló e-mail még nem jelenti a megrendelés elfogadását. Amennyiben a megrendelt termékek kiszállítását készlethiány vagy egyéb okból nem tudjuk teljesíteni, erről haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül értesítjük Önt. Ha a megrendelés feldolgozása során mindent rendben találtunk, azt automatikusan teljesítjük, melyről szintén e-mail útján tájékoztatjuk legfeljebb 2 munkanapon belül, mely egyben a megrendelés elfogadását jelenti. Ezt követően a megrendelés már nem vonható vissza és nem módosítható.
Ha a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérem, keressen fel minket az alábbi telefonszámon: +36 1312 1397

A megrendelés elküldésével, illetve annak végleges visszaigazolásával távollévők közötti szerződés jön létre, mely alapján a Studex köteles a megrendelt terméket az Ön által megadott szállítási címre eljuttatni, Ön pedig köteles a megrendelt terméket átvenni és a vételárat, továbbá a szállítási költséget kifizetni.

Árak

A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, nem tartalmazza azonban a szállítási költséget.
Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén fenntartjuk a jogot azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, fenntartjuk a jogot a megrendelés törlésére, melyről e-mail útján értesítjük.

Szállítási módok

A megrendelt terméket személyesen is átveheti székhelyünkön (1067 Budapest, Teréz krt. 23.) a honlapon feltüntetett nyitvatartási időben, vagy házhozszállítást kérhet. A leadott megrendeléseket legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül juttatjuk el a megrendelésben rögzített szállítási címre.

Szállítási díjak

Házhozszállítás csak Magyarország területén lehetséges.
A szállítási költséget a megrendelt termékek értéke határozza meg:
Házhozszállítás utánvéttel:

0-40000 Ft között 1900 Ft /MPL Házhozszállítás/
0-40000 Ft között 1700 Ft /MPL Posta Pontra szállítás/
0-40000 Ft között 2000 Ft /GLS Házhozszállítás/
0-40000 Ft között 1500 Ft /GLS Csomagpont/
40000 Ft felett Ingyenes

A megrendelt termékeket a Magyar Posta vagy a GLS szállítja ki a megadott szállítási címre. A csomag átvétele során kérjük, ellenőrizze a terméket még a posta munkatársa jelenlétében, és amennyiben bármilyen hibát észlel, vegyenek fel jegyzőkönyvet, és haladéktalanul jelezze felénk, hogy megtehessük a megfelelő lépéseket. A csomag díját a futár részére kell fizetni. Ha nem tartózkodik a megadott címen és a MPL-el kérte a csomagot a csomag kézbesítésekor, a kézbesítési kísérletről értesítő levelet kap, ezzel a megjelölt postán átveheti a csomagot. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja Önt terheli, ismételt küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Fizetési módok

Személyes átvétel esetén készpénzben, házhozszállítás esetén csak utánvétes fizetés lehetséges.

Elállási jog

Tájékoztatjuk, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Studex Hungary Kereskedelmi Kft., cím: 1067 Budapest, Teréz krt 23., e-mail: info@studexwebshop.hu, tel.: +36 1 3121397.
Ebből a célból felhasználhatja a weboldalunkról letölthető elállási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Tájékoztatjuk, hogy a Rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján Ön nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ilyennek minősül valamennyi fülbevaló és utókezelő termékünk.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Studex Hungary Kereskedelmi Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Studex Hungary Kereskedelmi Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén jelen vásárlási feltételek alapján a Studex Hungary Kereskedelmi Kft. jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az általunk forgalmazott füllyukasztó készülékekre korlátlan időtartamra szóló jótállást vállalunk, ami azt jelenti, hogy az esetleges elromlott készülékeket nem javítjuk, hanem új készülékre cseréljük.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A szerződés megszűnése
A megrendelés teljesítésével, a termék átvételével és a vételár, továbbá a szállítási költségek megfizetésével a szerződés megszűnik.

Felelősség

A webáruházunk használata feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
Kizárjuk felelősségünket minden olyan kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Az Ön felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Kizárólag Ön felelős az áruházhoz való kapcsolódásáért és a webáruházban történő vásárlásért. Kizárjuk felelősségünket továbbá vis maior esetén.
Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a portál akadálytalan működését és a webáruházban történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

Reklamáció

Amennyiben a vásárlása során bármilyen panasza merül fel, úgy kérjük, hogy reklamációjával kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal a weboldalon megadott elérhetőségeken (e-mail, telefonszám), vagy ha ezen az úton nem sikerült panaszát érdemlegesen megoldanunk, úgy a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. A székhelyünk szerint illetékes békéltető testület adatai a következők: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., tel.: +36 (1) 488-2000.
A webáruházban megjelenített képek csak illusztrációk, és nem méretarányosak.
Az e-mailben küldött kérdésre, reklamációra két munkanapon belül adunk választ.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!